Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 00:00

Η αιτούσα είναι άνεργη και για το λόγο αυτό ορίστηκαν από το Δικαστήριο μηδενικές καταβολές έναντι των οφειλών της.

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2012 00:00

Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, καθόσον η αιτούσα από την επισπευδόμενη  εκτέλεση θα υποστεί ουσιώδη βλάβη, διότι το αντικείμενο της εκτέλεσης αποτελέσει το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία της.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011 00:00

Υπήρξε η πρώτη απόφαση επί του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)» η οποία αντιμετώπισε και διευκρίνισε ασαφή μέχρι τότε σημεία του νόμου. Για το λόγο αυτό αποτελεί απόφαση σταθμό. Περαιτέρω με την εν λόγω απόφαση αποφασίστηκε μείωση - διαγραφή του χρέους του αιτούντος σε ποσοστό περίπου 90% και διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Σελίδα 4 από 4