Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016 18:00

Ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων των εργαζομένων της εταιρείας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές για την διεκδίκηση των οφειλομένων. Η ακριβής διαδικασία επικοινωνίας με το γραφείο μας θα ανακοινωθεί άμεσα προσεχώς. 

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016 00:00

Ο κύριος Κατσιφός Αλέξανδρος καλεσμένος στην εκπομπή ΔΙΠΛΗ ΜΑΤΙΑ μαζί με την κυρία Καλαποθαράκου της ΕΚΠΟΙΖΩ και τον κύριο Παπαδεράκη Γ.Γ. του Υπουργείου Εμπορίου με θέμα συζητήσεως τις εισπρακτικές εταιρείες.

Ολόκληρη η εκπομπή είναι διαθέσιμη μέσω WEB TV της ΕΡΤ στο link: http://webtv.ert.gr/katigories/enimerosi/22mai2016-dipli-matia/

Το απόσπασμα της συζήτησης ξεκινά από το 1.03.22  

Κυριακή, 06 Μαρτίου 2016 00:00

Ο κύριος Κατσιφός Αλέξανδρος στην εκπομπή της ΕΡΤ Διπλή Ματιά για τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Ολόκληρη η εκπομπή είναι διαθέσιμη μέσω Web Tv της ΕΡΤ στο link: http://webtv.ert.gr/katigories/enimerosi/06mar2016-dipli-matia/ και το απόσπασμα από το σημείο 1.00.00 

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016 00:00

Η κυρία Καραπαναγιώτου Ειρήνη με εργαζομένους της ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε. σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου από τις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε. αμέσως μετά το κλείσιμο της εταιρείας. 

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015 14:33

Με τον Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στον Ν.3869/2010 γνωστό και ως νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι τροποποιήσεις αφορούν όχι μόνον όσους πρόκειται να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης στο προσεχές διάστημα, αλλά και όσους ήδη έχουν καταθέσει αίτηση και αναμένουν την εκδίκαση της υποθέσεως τους. Για αυτούς προβλέπεται επαναπροσδιορισμός της αιτήσεως τους σε νέα, συντομότερη, δικάσιμο, και υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων του φακέλου τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους απειλείται η απόρριψη της αιτήσεως τους και η έκπτωση τους από την προστασία του νόμου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το γραφείο μας προκειμένου να ενημερωθείτε ειδικότερα για την πορεία της δικής σας αιτήσεως.     

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015 15:08

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας, μονιμοποιήθηκε εργαζόμενη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατόπιν παραδοχής του αιτήματος μας περί αναγνώρισης υποκρυπτόμενης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, κηρύχθηκε άκυρη η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και διατάχθηκε η άμεση επαναπρόσληψη της. Ήδη η εργαζόμενη παρέχει την εργασία της. 

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015 17:38

Ρύθμιση οφειλών πελάτη του γραφείου μας με συνολικές οφειλές 310.000€ από δάνεια και κάρτες και προστασία της κατοικίας και της υπόλοιπης περιουσίας του με μοναδική προϋπόθεση την καταβολή 100€/μήνα συνολικά. 

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 17:27

Απόφαση επί υπόθεσης που χειρίζεται το γραφείο μας με την οποία αναγνωρίζεται ως άκυρη διαταγή πληρωμής που εξέδωσε τράπεζα από σύμβαση δανείου λόγω υπολογισμού τόκων με επιτόκιο που υπερβαίνει τα όρια των εξωτραπεζικών. Η περίπτωση αυτή αφορά το μεγαλύτερο αριθμό τραπεζικών δανείων καθώς είναι σχεδόν πάγια η τακτική των τραπεζών να συμφωνούν με τον δανειολήπτη συμβατικό επιτόκιο που υπερβαίνει το όριο των εξωτραπεζικών επιτοκίων. Ως εκ τούτου η τελική οφειλή είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την νόμιμη, γεγονός το οποίο δίνει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να αμυνθεί κατά της διαταγής πληρωμής που του επέδωσε η τράπεζα και να την ακυρώσει. 

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 17:16

Άλλη μία απόφαση σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας η οποία αποδέχεται ότι είναι παράνομος ο ανατοκισμός των τόκων της εισφοράς του ν.128/75 στα τραπεζικά δάνεια και θεωρεί για τον λόγο αυτό μη εκκαθαρισμένη την απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής και ως εκ τούτου θεωρεί αυτή άκυρη.  Η περίπτωση αυτή αφορά το σύνολο των τραπεζικών δανείων καθώς είναι πάγια τακτική όλων των τραπεζών να ανατοκίζουν τους τόκους που προκύπτουν από την εισφορά του ν.128/75 μαζί με τους τόκους που προκύπτουν από το δάνειο. Με τον τρόπο όμως αυτό καθίσταται μη εκκαθαρισμένη η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, γεγονός που δίδει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να αμυνθεί κατά αυτής και να ζητήσει την ακύρωση της.

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 16:55

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς επί υποθέσεως που χειρίζεται το γραφείο μας, δυνάμει της οποίας ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής καθώς κρίθηκε νόμιμος και βάσιμος ο ισχυρισμός μας ότι οι τόκοι επί της εισφοράς του ν.128/75 παρανόμως ανατοκίζονταν από την τράπεζα και συνεπώς είναι άκυρη η διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε εις βάρος του εντολέα μας. Η περίπτωση αυτή αφορά το σύνολο των τραπεζικών δανείων καθώς είναι πάγια τακτική όλων των τραπεζών να ανατοκίζουν τους τόκους που προκύπτουν από την εισφορά του ν.128/75 μαζί με τους τόκους που προκύπτουν από το δάνειο. Με τον τρόπο όμως αυτό καθίσταται μη εκκαθαρισμένη η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, γεγονός που δίδει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα να αμυνθεί κατά αυτής και να ζητήσει την ακύρωση της.