23 Σεπτεμβρίου 2019

Επί ανακοπής του γραφείου μας εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που ακυρώνει διαταγή πληρωμής για 225.000€ λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης της CEPAL από την ALPHA.