31 Αυγούστου 2015

Με τον Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στον Ν.3869/2010 γνωστό και ως νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι τροποποιήσεις αφορούν όχι μόνον όσους πρόκειται να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης στο προσεχές διάστημα, αλλά και όσους ήδη έχουν καταθέσει αίτηση και αναμένουν την εκδίκαση της υποθέσεως τους. Για αυτούς προβλέπεται επαναπροσδιορισμός της αιτήσεως τους σε νέα, συντομότερη, δικάσιμο, και υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων του φακέλου τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους απειλείται η απόρριψη της αιτήσεως τους και η έκπτωση τους από την προστασία του νόμου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το γραφείο μας προκειμένου να ενημερωθείτε ειδικότερα για την πορεία της δικής σας αιτήσεως.