Ελεγκτικό Συνέδριο - Απόφαση επί Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 14:45

Σημαντική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί αιτήσεως ανάκλησης πράξεως κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία καταθέσαμε υπέρ εταιρείας-πελάτη μας η οποία αρχικώς είχε αποκλεισθεί από την κατακύρωση Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και η οποία τελικώς κατόπιν της παραδοχής της αιτήσεως μας δικαιώθηκε. Το οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού για το μέρος που μας αφορά ξεπερνά τις 750.000€.