Συγκέντρωση στοιχείων εργαζομένων της ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε.
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 11:11

Λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, η συγκέντρωση στοιχείων και η ενημέρωση σχετικά με τις νομικές ενέργειες κατά της ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε. θα πραγματοποιείται μέσω της ΟΜΥΠΑΕ

τηλ. : 21114113819

http://omypae.gr/ 

https://www.facebook.com/omypae.gr/?fref=ts