Μονιμοποίηση Συμβασιούχου και Επαναπρόσληψη
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015 15:08

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας, μονιμοποιήθηκε εργαζόμενη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατόπιν παραδοχής του αιτήματος μας περί αναγνώρισης υποκρυπτόμενης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, κηρύχθηκε άκυρη η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και διατάχθηκε η άμεση επαναπρόσληψη της. Ήδη η εργαζόμενη παρέχει την εργασία της.