ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Το γραφείο μας διαρκώς επεκτείνεται με νέες συνεργασίες αναζητώντας νέους, καταρτισμένους και ενθουσιώδεις συνεργάτες. Επίσης διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με δικηγορικά γραφεία και δικαστικούς επιμελητές προκειμένου να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα όπου και εάν παραστεί ανάγκη. 

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM International Business Law - Exeter Law School U.K.). 

 

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο Εργατικό και στο Ναυτικό Δίκαιο (MsC in Maritime Economics and Policy). 

 

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

 

ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

 

ΤΣΟΥΜΑΚΑ ΕΛΕΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, Ασκούμενη Δικηγόρος