ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με το νέο νόμο "ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" δίνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μία ευρεία δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους τόσο προς πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες όσο και προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει μείωση χρέους και δοσοποίηση υπολοίπου με άμεση συνέπεια τον απεγκλωβισμό των εμπόρων και των επιχειρήσεων και την απελευθέρωση κεφαλαίων προς ενίσχυση της παραγωγικότητας τους. Το γραφείο μας διαθέτοντας γνώση και εμπειρία αναλαμβάνει την ενημέρωση και την καθοδήγηση σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ένα ραντεβού και να ενημερωθείτε λεπτομερώς.