Μισθώσεις

  • Ιδιοκτήτης ή μισθωτής, γνωρίζουμε καλά και τις δύο πλευρές. Αυτό μας επιτρέπει να ενεργούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποφεύγουμε τις δυσάρεστες εκπλήξεις και τις παγίδες. Ελάτε τώρα σε εμάς και ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις επιλογές σας. Διεκδικήστε μισθώματα, ζητήστε την επιστροφή της εγγύησης, μειώστε το ενοίκιο σας, καταγγείλτε τη μίσθωση, βγάλτε διαταγή πληρωμής ή απόδοσης μισθίου, κάντε αγωγή  έξωσης.