29 Αυγούστου 2013

Επί του ζητήματος της άρσης αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, για το οποίο τόση συζήτηση γίνεται τους τελευταίους μήνες, η θέση μας είναι ότι όχι μόνον πρέπει να διατηρηθεί η αναστολή αλλά να νομοθετηθεί αυτή με ορίζοντα τουλάχιστον 2 ετών, ήτοι μέχρι και 31/12/2015 και υπό την προϋπόθεση ότι η εθνική οικονομία θα έχει μέχρι τότε εξέλθει της ύφεσης ή ότι τα ποσοστά ανεργίας θα έχουν πέσει τουλάχιστον στα επίπεδα του 2008.

26 Αυγούστου 2013

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας επί υποθέσεως που χειρίστηκε το γραφείο μας διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης κατά οποιουδήποτε στοιχείου της περιουσίας του εντολέα μας, υπό τον όρο της μηνιαίας καταβολής ποσού Ογδόντα ευρώ (80€), έναντι συνολικής οφειλής άνω των Οκτακοσίων Έντεκα χιλιάδων ευρώ (811.661€).