09 Μαΐου 2012

Μείωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος επαγγελματικής – εμπορικής μίσθωσης από 31.000€ σε 17.000€. Ποσοστό μείωσης 45%.