08 Μαρτίου 2012

Διαγραφή χρέους των αιτούντων άνω των 360.000€ και διάσωση της κύριας κατοικίας. Οι αιτούντες ήταν σύζυγοι και είχαν δύο παιδιά ηλικίας 5 και 9 ετών. Τα συνολικά μηνιαία εισοδήματα τους ανέρχονταν περίπου στα 1.800€ και το συνολικό χρέος του στο ποσό των 460.000€.