28 Ιουνίου 2011

Υπήρξε η πρώτη απόφαση επί του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)» η οποία αντιμετώπισε και διευκρίνισε ασαφή μέχρι τότε σημεία του νόμου. Για το λόγο αυτό αποτελεί απόφαση σταθμό. Περαιτέρω με την εν λόγω απόφαση αποφασίστηκε μείωση - διαγραφή του χρέους του αιτούντος σε ποσοστό περίπου 90% και διάσωση της κύριας κατοικίας του.