Αντισυνταγματική η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 08:50

Αντισυνταγματική η διάταξη περί απαραδέκτου συζητήσεως ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής λόγω της μη προσκομίσεως πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προβλέπεται από το άρθρο 54α του ν.4174/201 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15203/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.