Ρύθμιση οφειλών
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013 11:37

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας επί υποθέσεως που χειρίστηκε το γραφείο μας διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης κατά οποιουδήποτε στοιχείου της περιουσίας του εντολέα μας, υπό τον όρο της μηνιαίας καταβολής ποσού Ογδόντα ευρώ (80€), έναντι συνολικής οφειλής άνω των Οκτακοσίων Έντεκα χιλιάδων ευρώ (811.661€).