432/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Μείωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος)
Τετάρτη, 09 Μαΐου 2012 00:00

Μείωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος επαγγελματικής – εμπορικής μίσθωσης από 31.000€ σε 17.000€. Ποσοστό μείωσης 45%.