1/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης (Μείωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος)
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012 00:00

Μείωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος επαγγελματικής – εμπορικής μίσθωσης κατά ποσοστό 30% λόγω μεταβολής των συνθηκών και της αξίας του μισθίου.