38/2012 Ειρηνοδικείο Κισσάβου (Ολοκληρωτική Διαγραφή χρέους)
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 00:00

Η αιτούσα είναι άνεργη και για το λόγο αυτό ορίστηκαν από το Δικαστήριο μηδενικές καταβολές έναντι των οφειλών της.